LIÊN HỆ
CTY TNHH CHẾ BIẾN NHÔM LIÊN HÒA
+ ĐC: Chánh Phú Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
+ ĐT: 0084 - 0650.3 558 436
+ Fax: 0084 - 0650.3 558438
+ Email: adsllienhoa@vnn.vn
SẢN PHẨM  

Nguyên vật liệu sản xuất của Liên Hòa chủ yếu nhập từ Châu Âu, Mỹ, Úc, Châu Á và Các nước khác,đồng thời cũng tích cực khai thác thu mua thị trường trong nước.

THÀNH PHẦN SẢN PHẨM