LIÊN HỆ
CTY TNHH CHẾ BIẾN NHÔM LIÊN HÒA
+ ĐC: Chánh Phú Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
+ ĐT: 0084 - 0650.3 558 436
+ Fax: 0084 - 0650.3 558438
+ Email: adsllienhoa@vnn.vn
QUI TRÌNH  
Liên Hòa đã sử dụng nhôm tiên tiến từ nấu luyện và kỹ thuật đúc mà ra, để đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
Sử dụng bằng máy phản tích SPECTRO của  Đức để đảm bảo chất lượng
Chất lượng  sản phẩm của chúng tôi phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế như sau:
Hoa Kỳ: AA SERI & ASTM SERI; Đức: DIN SERI ;
Nước anh: BB SERI;  Nhật Bản :  JIS SERI