GIỚI THIỆU

Công ty Nhôm Liên Hòa được thành lập ngày 02 tháng 05  năm 1994 theo Giấy phép số 044090/GP-UB do

Chi tiết

DỊCH VỤ

Công ty Nhôm Liên Hòa được thành lập ngày 02 tháng 05  năm 1994 theo Giấy ợc thành lập ngày 02 tháng 05  năm Công ty Nhôm Liên Hòa được thành lập ngày 02

Chi tiết

 
Sản phẩm
Nguyên vật liệu sản xuất của Liên Hòa chủ yếu nhập từ Châu Âu, Mỹ, Úc, Châu Á ....
Quy trình sản xuất